• 158,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : خوردنی و آشامیدنی
  • خوردنی و آشامیدنی : دمنوش گیاهی
  • طعم : مجموعه دمنوش های گیاهی
  • تعداد در بسته : ۳۰ عدد
  • اقلام همراه : ۱۲ ساشه عسل
  • برند : مهر گیاه
  بیشتر +
 • 138,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : خوردنی و آشامیدنی
  • خوردنی و آشامیدنی : دمنوش گیاهی
  • طعم : مجموعه دمنوش های گیاهی
  • برند : مهر گیاه
  بیشتر +
 • 135,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : خوردنی و آشامیدنی
  • خوردنی و آشامیدنی : دمنوش
  • طعم : بلوبری
  • تعداد در بسته : ۱۸ عدد
  • برند : مهر گیاه
  بیشتر +
 • 58,500 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : خوردنی و آشامیدنی
  • خوردنی و آشامیدنی : دمنوش گیاهی
  • طعم : به, دارچین
  • تعداد در بسته : ۱۸ عدد
  • برند : مهر گیاه
  بیشتر +
 • 49,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : خوردنی و آشامیدنی
  • خوردنی و آشامیدنی : دمنوش
  • طعم : جو و برنج قهوه ای
  • تعداد در بسته : ۱۴ عدد
  • برند : مهر گیاه
  بیشتر +
 • 57,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : خوردنی و آشامیدنی
  • خوردنی و آشامیدنی : دمنوش
  • طعم : زرشک
  • تعداد در بسته : ۱۸ عدد
  • برند : مهر گیاه
  بیشتر +
 • 57,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : خوردنی و آشامیدنی
  • خوردنی و آشامیدنی : دمنوش
  • طعم : دارچین, سیب
  • تعداد در بسته : ۱۸ عدد
  • برند : مهر گیاه
  بیشتر +
 • 57,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : خوردنی و آشامیدنی
  • خوردنی و آشامیدنی : دمنوش
  • طعم : عناب, کاکوتی
  • تعداد در بسته : ۱۸ عدد
  • برند : مهر گیاه
  بیشتر +
 • 49,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : خوردنی و آشامیدنی
  • خوردنی و آشامیدنی : دمنوش گیاهی
  • طعم : اکیناسه, بابونه, پنیرک, پونه, زیرفون, کاکوتی, لیمو عمانی
  • تعداد در بسته : ۱۴ عدد
  • برند : مهر گیاه
  بیشتر +
 • 49,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : خوردنی و آشامیدنی
  • خوردنی و آشامیدنی : دمنوش گیاهی
  • طعم : چای ترش, میوه نسترن
  • تعداد در بسته : ۱۴ عدد
  • برند : مهر گیاه
  بیشتر +
 • 48,500 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : خوردنی و آشامیدنی
  • خوردنی و آشامیدنی : دمنوش گیاهی
  • طعم : به لیمو, چای سبز, زیره, لیمو عمانی
  • تعداد در بسته : ۱۴ عدد
  • برند : مهر گیاه
  بیشتر +
 • 49,500 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : خوردنی و آشامیدنی
  • خوردنی و آشامیدنی : دمنوش
  • طعم : سنبلطیب
  • تعداد در بسته : ۱۴ عدد
  • برند : مهر گیاه
  بیشتر +
 • 48,500 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : خوردنی و آشامیدنی
  • خوردنی و آشامیدنی : دمنوش گیاهی
  • طعم : به لیمو, لیمو عمانی
  • تعداد در بسته : ۱۴ عدد
  • برند : مهر گیاه
  بیشتر +
 • 48,500 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : خوردنی و آشامیدنی
  • خوردنی و آشامیدنی : دمنوش گیاهی
  • طعم : پونه, رزماری, کاکوتی, نعنا
  • تعداد در بسته : ۱۴ عدد
  • برند : مهر گیاه
  بیشتر +
 • 48,500 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : خوردنی و آشامیدنی
  • خوردنی و آشامیدنی : دمنوش گیاهی
  • طعم : بابونه, دارچین, زیرفون, سبوس برنج, گل راعی
  • تعداد در بسته : ۱۴ عدد
  • برند : مهر گیاه
  بیشتر +
 • 54,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : خوردنی و آشامیدنی
  • خوردنی و آشامیدنی : دمنوش گیاهی
  • طعم : زنجبیل
  • تعداد در بسته : ۱۴ عدد
  • برند : مهر گیاه
  بیشتر +