• 145,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : خوردنی و آشامیدنی
  • خوردنی و آشامیدنی : چای
  • طعم : ارل گری
  • وزن خالص : ۵۰۰ گرم
  • برند : چای احمد
  بیشتر +
 • 520,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : خوردنی و آشامیدنی
  • خوردنی و آشامیدنی : چای
  • برند : چای احمد
  • وزن خالص : ۲۰۰ گرم
  بیشتر +
 • 320,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : خوردنی و آشامیدنی
  • خوردنی و آشامیدنی : چای
  • برند : چای احمد
  • وزن خالص : ۱۰۰ گرم
  بیشتر +
 • 45,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : خوردنی و آشامیدنی
  • خوردنی و آشامیدنی : چای
  • طعم : توت فرنگی, کیوی
  • تعداد در بسته : ۲۰ عدد
  • برند : چای احمد
  بیشتر +
 • 20,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : کالای اساسی و خواربار
  • برند : شایگان
  • وزن خالص : ۱۰۰ گرم
  بیشتر +
 • 90,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : خوردنی و آشامیدنی
  • برند : شایگان
  • وزن خالص : 150 گرم
  بیشتر +
 • 48,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : خوردنی و آشامیدنی
  • خوردنی و آشامیدنی : چای سبز
  • طعم : عطر گل یاس
  • وزن خالص : ۴۰۰ گرم با نوسان ۱۶ گرم
  • برند : سحرخیز
  بیشتر +
 • 35,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : خوردنی و آشامیدنی
  • خوردنی و آشامیدنی : چای سبز
  • طعم : زعفرانی
  • تعداد در بسته : ۲۰ عدد
  • برند : سحرخیز
  بیشتر +
 • 25,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : خوردنی و آشامیدنی
  • خوردنی و آشامیدنی : چای سبز
  • طعم : عطر گل یاس
  • تعداد در بسته : ۲۰ عدد
  • برند : سحرخیز
  بیشتر +
 • 25,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : خوردنی و آشامیدنی
  • خوردنی و آشامیدنی : چای
  • طعم : چای سبز
  • تعداد در بسته : ۱۰۰ عدد
  • برند : گلستان
  بیشتر +
 • 55,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : عطاری
  • برند : شایگان
  • وزن خالص : ۳۵ گرم
  بیشتر +
 • 134,900 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : خوردنی و آشامیدنی
  • خوردنی و آشامیدنی : چای سیاه
  • طعم : ملایم
  • وزن خالص : ۴۵۰ گرم با نوسان ۱٪
  • برند : توینینگز
  بیشتر +
 • 120,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : خوردنی و آشامیدنی
  • خوردنی و آشامیدنی : چای سیاه
  • طعم : ارل گری
  • وزن خالص : ۵۰۰ گرم
  • برند : گلستان
  بیشتر +
 • 18,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : خوردنی و آشامیدنی
  • خوردنی و آشامیدنی : چای
  • طعم : هل
  • تعداد در بسته : ۲۵ عدد
  • برند : گلستان
  بیشتر +
 • 134,900 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : خوردنی و آشامیدنی
  • خوردنی و آشامیدنی : چای سیاه سنتی
  • وزن خالص : ۴۵۰ گرم با نوسان ۱٪
  • برند : توینینگز
  بیشتر +
 • 42,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : خوردنی و آشامیدنی
  • خوردنی و آشامیدنی : چای
  • طعم : زعفرانی
  • تعداد در بسته : ۲۰ عدد
  • برند : سحرخیز
  بیشتر +