• 340,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • اقلام آجیل : بادام, بادام هندی زعفرانی, پسته
  • نوع دسته : آجیل
  • برند : شایگان
  • وزن خالص : ۱ کیلوگرم
  بیشتر +
 • 375,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : آجیل
  • برند : شایگان
  • وزن خالص : ۱ کیلوگرم
  بیشتر +
 • 375,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : آجیل
  • برند : شایگان
  • وزن خالص : ۱ کیلوگرم
  بیشتر +
 • 155,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : تنقلات
  • برند : شایگان
  • وزن خالص : ۱ کیلوگرم
  بیشتر +
 • 258,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : آجیل
  • برند : شایگان
  • اقلام آجیل : بادام, بادام هندی زعفرانی, پسته, تخمه ژاپنی, تخمه کدو, فندق با پوست
  • وزن خالص : ۱ کیلوگرم
  بیشتر +
 • 360,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : آجیل
  • برند : شایگان
  بیشتر +
 • 168,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • اقلام آجیل : انجیر, توت, کشمش, مویز
  • نوع دسته : آجیل
  • برند : شایگان
  • وزن خالص : ۱ کیلوگرم
  بیشتر +
 • 420,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : آجیل
  • برند : شایگان
  • وزن خالص : ۱ کیلوگرم
  بیشتر +
 • 420,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • اقلام آجیل : بادام, بادام هندی زعفرانی, پسته, مغز فندق
  • نوع دسته : آجیل
  • برند : شایگان
  بیشتر +
 • 210,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : آجیل
  • برند : شایگان
  • وزن خالص : ۱ کیلوگرم
  بیشتر +
 • 88,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : آجیل
  • برند : شایگان
  • وزن خالص : ۱ کیلوگرم
  بیشتر +
 • 350,000 تومان 315,000 تومان
  10%
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : آجیل
  • برند : شایگان
  • وزن خالص : ۱ کیلوگرم
  بیشتر +
 • 375,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : آجیل
  • برند : شایگان
  • وزن خالص : ۱ کیلوگرم
  بیشتر +
 • 345,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : آجیل
  • برند : شایگان
  • وزن خالص : ۱ کیلوگرم
  بیشتر +
 • 155,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : تنقلات
  • برند : شایگان
  • وزن خالص : ۱ کیلوگرم
  بیشتر +
 • 15,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع دسته : عطاری
  • برند : شایگان
  • وزن خالص : ۲۵۰ گرم
  بیشتر +